Informacja dla pacjenta


Jakie zdjęcia można wykonać w naszej pracowni rentgenowskiej?

 

Zajmujemy się przede wszystkim diagnostyką radiologiczną z zakresu stomatologii oraz ortodoncji. Można u nas wykonać zdjęcia panoramiczne (całkowite,  częściowe) oraz cefalometryczne i punktowe

 

Kiedy potrzebuję wykonać zdjęcie panoramiczne? 

 

Zdjęcia panoramiczne mają szerokie zastosowanie diagnostyczne w stomatologii i ortodoncji w zakresie:

 

 • oceny ogólnego stanu uzębienia przed rozpoczęciem leczenia zachowawczego
 • kontroli przebiegu lecznia kanałowego
 • określenia dostępnych rozwiązań w przypadku lecznia protetycznego
 • planowania zabiegów chirurgicznych, szczególnie przy usuwaniu zębów np.: "ósemek" 
 • planowanych zabiegów implantologicznych
 • planowania zabiegów periodontologicznych wymagających ingerencji w tkanki miękkie i twarde
 • weryfikacji przyczyn dolegliwości bólowych przy podejrzeniu stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej
 • leczenia ortodontycznego - do określenia czy wszystkie zawiązki zębów stałych są prawidłowo wykształcone i prawidłowo położone (przedewszystkim  w wieku rozwojowym) oraz czy obecne są zęby dodatkowe
 
Kiedy potrzebuję wykonać zdjęcie cefalometryczne?
 
 • zdjęcia cefalometryczne są szczególnie przydatne przy planowaniu leczenia ortodontycznego i określaniu charakteru wad zgryzu
 
Jak długo czeka się na wyniki? W jakiej formie wydawane są zdjęcia?
 
Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie cyfrowym co pozwala na wydanie wyników w ciągu maksymalnie 10 - 15 minut. Zdjęcie wydawane jest na płycie CD i zapisane w formacie umożliwiającym odczyt na każdym komputerze. Na życzenie wydajemy zdjęcie na kliszy fotograficznej. W przypadku zdjęć punktowych pacjent otrzymuje zdjęcie na kliszy.

 

Inne przydatne informacje:

 

 • w przypadku dzieci w wieku do lat 16 prosimy o dostarczenie książeczki zdrowia
 • jeśli masz zaplanowane wkrótce badanie tomograficzne w obszarze głowy i szyji poinformuj o tym personel
 • pacjentko, jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz u siebie ciążę poinformuj o tym nasz personel przed wykonaniem zdjęcia